Bröd åt folket!

Vad vi gör

Vi hämtar och delar ut kaféers och bageriers överblivna bröd till de som vill och behöver i Malmö.

Hur vi gör det

Vi cyklar mellan bagerier och lämnar bröd till olika mötesplatser flera dagar i veckan.

Varför vi gör det

Alla har rätt till mat. Malmö stad tar inte sitt ansvar och vi fyller luckorna som politikerna lämnar.

Vårt arbete

Asylgruppen är en långsiktigt växande rörelse av folklig solidaritet för papperslösa och asylsökande. Det gäller både politiskt och praktiskt arbete. Brödgruppen har startats av medlemmar i Asylgruppen som en fortsättning på idén om att göra Malmö till en fristad för asylsökande och papperslösa. Brödgruppen behövs för att kunna påverka och skapa delaktighet trots en migrationspolitik som ger känslan av maktlöshet. Därför vill vi istället flytta debatten till lokal nivå i Malmö och engagera såväl folkrörelser, bagare och föreningar som politiker och tjänstemän i ett försök att inkludera och skapa en fristad för papperslösa i Malmö. Även om dessa personer inte fått uppehållstillstånd så är de Malmöbor och vi kan tillsammans se till att deras vardag inte behöver skilja sig från andra malmöbors! Svensk flyktingpolitik gör människor papperslösa – det är upp till oss att bestämma hur begränsade deras liv måste vara. Brödgruppen tar även tillvara på resurser som annars hade gått till spillo och bagerierna får en chans att vara med och förändra livssituationen för de som drabbas av Sveriges katastrofala flyktingpolitik.

Matsvinn och klimatpåverkan

Det produceras för mycket mat i världen. Det bidrar till klimatförändringar och förstör vår planet. Mat slängs, samtidigt som människor svälter. Alla bortkastade råvaror och produkter som annars kunde vara människoföda kallas för matsvinn. Matsvinn uppkommer vid flera steg i produktionsledet, bland annat vid tillverkning, hos leverantörer och grossister, i butiker, hushåll och på restauranger. Effekterna av detta påverkar både miljö, ekonomi och människors liv. När de livsmedel och råvaror som redan producerats slängs bort, måste mer mat produceras. Detta leder till en negativ påverkan på miljön i form av utsläpp av växthusgaser. Istället kan maten fördelas på ett sätt så att ingen behöver gå hungrig. Produktionen av den mat som slängs i Sverige motsvarar utsläpp på omkring 2 miljoner ton koldioxid. Livsmedelshanteringen står också för ca 50 procent av den totala övergödningen i Sverige, och ca 20-25 procent av vår klimatpåverkan. Förutom detta är livsmedelsproduktion också en av de mest vattenkrävande sektorerna, samt bidrar till spridning av gifter och bekämpningsmedel. 

Bli medlem

Just nu har vi fullt upp med många kafeér och bagerier som vill vara med. Vi behöver därför fler frivilliga som hjälper till med att hämta och lämna bröd! Det är upp till dig hur aktiv du är, men all hjälp är välkommen. Skriv ett meddelande i formuläret med “ny medlem” som ämne, så hör vi av oss.

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss, använd formuläret bredvid eller skriv till oss så svarar vi så fort vi kan på: brodgruppen@gmail.com

Namn

Email

Ämne

Meddelande

Kaféer och bagerier
som vi jobbar med för tillfället: